Symposium 19 september 2018
Universiteit Twente

Duurzame energie
uit de bodem: hoe, wat en waar?

19 september 2018, de Waaier 2 (Breedveldzaal), Universiteit Twente

Op woensdagmiddag 19 september organiseert dGB Earth Sciences (een aardwetenschappen bedrijf uit Enschede) in samenwerking met de Universiteit Twente, Energie Beheer Nederland, Twence en Encontech een symposium over aardwarmte als duurzame energiebron.

Waarom dit symposium?

In het kader van de energietransitie zoeken overheden, industrie en wetenschap naar duurzame alternatieven voor koolwaterstoffen. Vaak beperkt deze zoektocht zich tot onderzoek naar zonneparken en windmolens. Diepe- en Ultra-diepe geothermie, waarbij warmte uit de aarde wordt gebruikt als duurzame energiebron, staat nog te vaak niet op de radar van beleidsmakers en potentiële afnemers.

Nieuw onderzoek uitgevoerd door dGB Earth Sciences laat bijvoorbeeld zien dat heel Twente geo-thermisch potentieel heeft. De nieuwe kaarten bedekken ook het Duitse grensgebied en onze Oosterburen zijn dan ook van harte welkom op het symposium.

Na het welkom van de Rector Magnificus van de Universiteit Twente zal Eveline Rosendaal van Energie Beheer Nederland een uitleg geven over wat Geothermie precies inhoudt en wat de ontwikkelingen zijn binnen Nederland.

Naast algemene informatie over diepe en ultra-diepe geothermie en de potentie van de ondergrond komen ook beleid, warmtevraag en innovatie aan bod. Twence, de grootste duurzame energie leverancier van Twente, zal zijn visie op de mogelijke rol van geothermie in de toekomstige energie voorziening presenteren. Encontech, een spin-off van de Universiteit Twente, presenteert een revolutionaire technologie voor een warmte aangedreven pomp, waarmee warmte rechtstreeks wordt omgezet in mechanische energie. Deze innovatie kan geothermische centrales rendabeler maken en biedt tevens perspectief voor alternatieve toepassingen van aardwarmte (o.a. voor koeling en zelfs productie van elektriciteit).

Programma *

U kunt hier het programmaboekje in pdf formaat downloaden.

Datum: woensdag 19 september 2018, 13-18 uur

Dagvoorzitter: Marieke van Hout, dGB Earth Sciences

12:30 – 13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:00 – 13:15

Welkom - Prof. dr. Thom Palstra Rector Magnificus, Universiteit Twente

13:15 – 13:45

Aardwarmte in Nederland – Eveline Rosendaal, MSc, EBN

13:45 – 14:15

Potentie voor (Ultra) Diepe Geothermie in Twente – dr. ir. Paul de Groot, dGB

14:15 – 14:30

Geothermie; aanvulling op het warmte-aanbod van Twence – ir. Wim de Jong, Twence

14:30 – 15:00

Pauze

15:00 – 15:15

Behoefte aan warmte in Twente - Daniël van den Heuvel, NNTS

15:15 – 15:30

Financieringsmogelijkheden voor geothermie – Herbert Silderhuis, RentAlite

15:30 – 15:45

Aardwarmte: internationale ontwikkelingen – dr. Marit Brommer, IGA

15:45 – 16:00

Aardwarmte in Denemarken – Peter Veenhof, MSc, MD Nail Resources Denmark

16:00 – 16:15

Nieuwe warmte gedreven pomp – Patrick Bliek, MSc, Encontech - Universiteit Twente

16:15 – 16:30

Ervaring met geothermie in Indonesëe en Oost Afrika – Prof. dr. ir. Freek van der Meer

16:30 – 17:00

Q+A

17:00 – 18:00

Borrel

* onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers

Prof. dr. Thom Palstra, Rector Magnificus van Universiteit Twente
Welkom


Prof. dr. Thom Palstra, Rector Magnificus van Universiteit Twente Prof. dr. Thom Palstra is sinds 25 november 2016 Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Hij studeerde natuurkunde en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Na 10 jaar werkzaam als staflid bij Bell Laboratories, is hij sinds 1996 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn leerstoel Vaste Stof Chemie heeft hij vanaf 2006 in Groningen diverse managementposities bekleed, waaronder die van adjunct opleidingsdirecteur scheikunde, vice-decaan en interim decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Video presentatie
pdf presentatie

Eveline Rosendaal, MSc van Energie Beheer Nederland
Aardwarmte in Nederland


Eveline Rosendaal, MSc van Energie Beheer Nederland Eveline Rosendaal is Programma manager Geo Energie bij Energie Beheer Nederland (EBN). Binnen dit programma wordt onderzocht hoe aardwarmte als duurzame energiebron op een veilige en economisch verantwoorde wijze kan bijdragen aan de energietransitie en hoe EBN hieraan kan bijdragen. Via de Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) , de Green Deal Brabant en het SCAN project (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) brengt EBN haar kennis van de ondergrond en ondernemen in de ondergrond in om deze projecten te versterken. Eveline is sinds 2012 werkzaam bij EBN. Daarvoor werkte zij bij Petro-Canada en Dana als petroleum geoloog, seismic interpreter en reservoir geophysicus. Zij is in 1998 afgestudeerd als geoloog aan de Universiteit Utrecht.

Video presentatie
pdf presentatie

dr. ir. Paul de Groot van dGB Earth Sciences
Potentie voor (Ultra) Diepe Geothermie in Twente


dr. ir. Paul de Groot van dGB Earth Sciences Na zijn studie Mijnbouwkunde in Delft heeft dr.ir. Paul de Groot 10 jaar in binnen- en buitenland gewerkt als geofysicus op de afdeling exploratie van Shell. Daarna heeft hij 4 jaar voor TNO gewerkt als research geofysicus. In zijn TNO tijd is Paul gepromoveerd aan de TU Delft. In 1995 heeft Paul samen met collega Bert Bril dGB Earth Sciences opgericht. dGB is een aardwetenschappelijk ingenieursbureau dat seismische interpretatie software maakt en interpretatie diensten aanbiedt. dGB heeft wereldwijd klanten die bediend worden vanuit het hoofdkantoor in Enschede en kantoren in Mumbai en Houston. Paul is CEO van het bedrijf en hij stuurt de ontwikkeling van nieuwe software producten en diensten.

Video presentatie
pdf presentatie

ir. Wim de Jong van Twence
Geothermie; aanvulling op het warmte-aanbod van Twence


ir. Wim de Jong ir. Wim de Jong is Senior Adviseur Strategie & Beleid bij Twence.
Hij is sinds 2001 werkzaam bij het bedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot de regionale producent van duurzame energie en secundaire grondstoffen in Twente. Wim is afgestudeerd als technisch natuurkundige aan de Universiteit Twente en heeft een Master of Environmental Business Administration. De complexe wisselwerking tussen technologische innovatie, de ontwikkeling van energie- en grondstoffenmarkten en het milieu-, energie- en afvalbeleid op nationaal en Europees niveau zijn zijn belangrijkste aandachtspunten. Vanuit zijn drijfveer om de klimaatverandering te beperken is hij betrokken bij strategische projecten om de stoom- en warmtevoorziening in Twente te verduurzamen en de afvang en gebruik van koolstofdioxide als grondstof voor brandstoffen, chemie en polymeren te ontwikkelen.

Video presentatie
pdf presentatie

Daniël van den Heuvel van No Nonsense Technical Solutions
Behoefte aan warmte in Twente


Daniël van den Heuvel Daniël van den Heuvel is masterstudent Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente met een specialisatie in River and Coastal Engineering.
Hij is werkzaam als accountmanager bij No Nonsense Technical Solutions (NNTS), een ingenieursbureau waar masterstudenten werken aan technische vraagstukken vanuit bedrijven en overheden. NNTS heeft verschillende verkennende onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor geothermie in de regio Twente, eerst in opdracht van de gemeente Enschede en later voor de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland. In deze onderzoeken is niet alleen de potentie van geothermie voor het gebied in kaart gebracht, maar is ook een inschatting van de energievraag, de business case en risico’s gemaakt. De bevindingen zijn waardevol gebleken voor de verschillende opdrachtgevers en zij beraden zich nu op vervolgstappen.

Video presentatie
pdf presentatie

Herbert Silderhuis van RentAlite
Financieringsmogelijkheden voor geothermie


Herbert Silderhuis van RentAlite Herbert Silderhuis is ondernemer sinds 1978. Hij is de bedenker en oprichter van diverse ondernemingen in computers, software, medische technologie, internet, luchtsterilisatie, en energiebesparende concepten.
Herbert is een bevlogen ondernemer die zich samen met internationale wetenschappers en experts inzet om concepten en ideeën om te toveren tot commerciële successen. Met zijn unieke formule voor marketing en financiering van energie projecten zet hij zich in voor een duurzame samenleving.

Video presentatie
pdf presentatie

dr. Marit Brommer van International Geothermal Association
Aardwarmte: internationale ontwikkelingen


dr. Marit Brommer van International Geothermal Association dr. Marit Brommer is de Executive Director van de International Geothermal Association (IGA). Zij is aangesteld per april 2017, komende uit de olie en gas industrie met een tiental Jaren ervaring in technologieontwikkeling en geoscience Portfolio Management. Marit is een geologe met een master van de VU Amsterdam en een Phd. Van de TU Delft. Zij is gedreven om de IGA te professionaliseren die internationaal bekend staat om hun geothermische expertise, netwerkmogelijkheden en internationale aanwezigheid. Marit zet zich in om de IGA partnerschap met hernieuwbare energiepartners en de geothermische sector zichtbaar te maken met als doel geothermie een significate rol te laten spelen in de energietransitie.

Video presentatie
pdf presentatie

Peter Veenhof, MSc van MD Nail Resources Denmark
Aardwarmte in Denemarken


Peter Veenhof, MSc Peter Veenhof werkte als geoloog voor Shell van 1985 -1998, achtereenvolgens in de UK, Turkije, Nederland en Maleisië. In 1988 begon Peter bij Clyde Petroleum als geoloog en Manager New Ventures. Later als Exploration Manager. In 2002 werd Clyde overgenomen door Wintershall en Peter werd Exploration Manager voor Nederland, UK en Denemarken. Van 2007 werkte Peter voor Dyas, onderdeel van de Steenkolen Handels Vereniging, waaronder 4 jaar als CEO. Eind 2014 begon Peter zijn eigen bedrijf Nail Petroleum en werkt als consultant en investeerder.

Video presentatie
pdf presentatie

Patrick Bliek, MSc van Universiteit Twente - Encontech
Nieuwe warmte gedreven pomp


Patrick Bliek, MSc van Universiteit Twente - Encontech Na zijn studie Bedrijfskunde in Groningen heeft drs Patrick Bliek ca. 10 jaar gewerkt bij een Twents MKB-bedrijf en als medeoprichter van een biotech startup. Sinds 2000 is hij werkzaam bij de Universiteit Twente (UT) als docent Hightech Ondernemerschap, waar hij tevens betrokken is geweest bij de begeleiding van tientallen kennisintensieve startups in de Tijdelijke Ondernemers Plaatsen regeling (TOP). Naast parttime UT-docent is hij sinds begin 2018 actief betrokken bij UT spin-off Encontech, waar hij zich richt op business development van de door beide Russische wetenschappers ir. Maxim Glouchenkov en dr. dr. Alexander Kronberg uitgevonden warmte-gedreven motor, die door de legio toepassingsmogelijkheden een erg interessante bron voor Nederlandse werkgelegenheid vormt.

Video presentatie
pdf presentatie

Prof. dr. ir. Freek van der Meer van Universiteit Twente
Ervaring met geothermie in Indonesië en Oost Afrika


Prof. dr. ir. Freek van der Meer van Universiteit Twente Prof. dr. ir. Freek van der Meer is vice-decaan van - en professor aan de faculteit: Geoinformation Science and Earth Observation. Freek is gespecialiseerd in geologische en geofysische interpretatie van satelliet beelden en metingen vanuit de lucht. Hij heeft gewerkt aan hydrothermale projecten in Australië, Spanje en Argentinië, aan projecten voor olie en gas winning in de VS, Iran en Oman, en aan geothermische projecten in de VS, Kenia en Indonesië. Freek heeft ook les gegeven aan de TU Delft, de Universiteit van Utrecht en de Asian Institute of Technology in Thailand.

Video presentatie
pdf presentatie

Locatie

Waaier 2 (breedveldzaal),

Drienerlolaan 5,

7522 NB Enschede,

Universiteit Twente

Door op onderstaande plattegrond te klikken kunt u met Google Maps een route plannen.

Google plattegrond van de waaier, de locatie waar op 19 september 2018 een symposium over duurzame energie uit de bodem zal worden gehouden. U kunt het beste bij P2 parkeren, 12 op de plattegrond is de locatie de waaier

Contact

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via:

Email: info@energieuitdebodem.nl

Telefoon: 053 4315155